ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2564 โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล จ.พิจิตร

อยากเริ่มเข้าสู่ตลาดออนไลน์ หรือ อยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียน และ workshop ออนไลน์ ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์

สำหรับผู้ที่อยู่ภาคเหนือตอนล่าง (อุทัยธานี กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร)

รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
หลักสูตรขั้นต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ อบรม 2 วัน

"สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถขายออนไลน์ผ่านFacebook Fanpage ได้จริง"

+++สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์!!!+++

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ

สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเจาะลึก Digital Marketing ไทย เตรียมพร้อมไว้สู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเจาะลึก Digital Marketing ไทย เตรียมพร้อมไว้สู่ตลาดสากล ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 ณ ห้องปารีส โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

รายละเอียดลักษณะ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม
ทางโครงการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการออนไลน์ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพเชิงลึกในการทำธุรกิจออนไลน์ แบ่งออกเป็น 2 ระยะดังนี้

ระยะที่ 1 กิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไปและกิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ความต้องการ
กิจกรรมอบรมความรู้ทั่วไป
- การวิเคราะห์ข้อมูล(Data Analytics) ร้านค้าออนไลน์
- ความเสี่ยงของธุรกิจออนไลน์
- ประยุกต์ใช้กลยุทธ์ Gamification และ Content Marketing
กิจกรรมวิเคราะห์ศักยภาพ
- การตรวจสุขภาพด้านดิจิทัล
- การวิเคราะห์ SWOT สำหรับธุรกิจออนไลน์

ระยะที่ 2 กิจกรรมอบรมให้คำปรึกษาเชิงลึก (Advisor) การจัดสรรผู้เชี่ยวชาญให้ตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยมีหัวข้อกิจกรรมเพื่อเข้ารับคำปรึกษาดังนี้
1. การไลฟ์สดผ่านช่องทาง Social Media
2. การใช้ Page365 ในการบริหารการขาย
3. การบริหารการขายออนไลน์
4. การทำ Digital Marketing
5. การสร้างแบรนด์
6. การวางแผนธุรกิจและการบริหารการเงิน
7. การทำ Social Commerce
8. การทำ Cross border E-commerce

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
นายภาณุพงศ์ มหาวัน เบอร์ติดต่อ 062-2879209, 053-920299 ต่อ 402

#SMEone

บทความแนะนำ

สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Modern Marketing สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Modern Marketing สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม
กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 24–25 เมษายน 2564 ณ ห้องภูลานนา โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย

รายละเอียดลักษณะ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม
ทางโครงการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มช่องทางตลาดออนไลน์ โดยมีหัวข้อกิจกรรมการอบรมดังนี้
- เตรียมความพร้อมก่อนการเปิดร้านออนไลน์
- Google my business
- การตลาดสมัยใหม่ (Modern Marketing)
- การทำการตลาดบนเฟซบุ๊ก
- การตั้งราคาสำหรับการขายสินค้าในช่องทางออนไลน์
- การทำการตลาดด้วยคอนเทนต์ที่มีคุณค่า (Content Marketing)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
นายภาณุพงศ์ มหาวัน เบอร์ติดต่อ 062-2879209, 053-920299 ต่อ 402

#SMEone

บทความแนะนำ

สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวางแผน Online Strategy สร้างลูกค้าประจำด้วยเส้นทาง Customer Experience ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564

สสว. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมวางแผน Online Strategy สร้างลูกค้าประจำด้วยเส้นทาง Customer Experience
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อม กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564
 
วันที่ 26–28 เมษายน 2564 ณ ห้องภูลานนา โรงแรมแสนโฮเทล จ.เชียงราย
 
รายละเอียดลักษณะ หรือรูปแบบการจัดกิจกรรม
ทางโครงการฯ ได้มีการจัดกิจกรรมการอบรมสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านตลาดออนไลน์ โดยมีหัวข้อกิจกรรมการอบรมดังนี้
- กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดด้วย Content Marketing
- สร้างโอกาสในการแข่งขันในโลกออนไลน์แบบ Organic
- Social Media Commerce Analytic
- เทคนิคการทำโปรโมชัน Digital Marketing Analysis
- Live commerce
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายภาณุพงศ์ มหาวัน เบอร์ติดต่อ 062-2879209, 053-920299 ต่อ 402
#SMEone

บทความแนะนำ

สสว. และ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ หรือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level)” ปี 2564

สสว. และ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ หรือ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรือ อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level)” ปี 2564
 
เพื่อ.......
• เพิ่มศักยภาพ ในด้านประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
• เตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001
 
กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร 18 ชั่วโมง รับสมัครจำนวน 80 ราย
• หลักสูตรการใช้งานคมตัด
• หลักสูตรการเชื่อม Spot Welding
• หลักสูตรการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (Manual Metal Are Welding)
 
2. กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก (Consulting) รับสมัครจำนวน 100 กิจการ
• ปรับปรุงประสิทธิภาพ / ลดต้นทุนการผลิต
• แก้ไขปัญหาการผลิต / ทดสอบและวิเคราะห์ผล
• เตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 
 ฟรี.....ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 เลือกสมัครเป็นรายกิจกรรมได้
 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนรับสมัคร
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
***เจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการผ่านทางอีเมล์***
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณทิตติยา 065-865-3000 / คุณวิสารัช 080-055-3666 / คุณศิโรรัตน์ 084-048-7172
อีเมล: isitregular@gmail.com
#SMEone

บทความแนะนำ