ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว ปี 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว ปีงบประมาณ 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว ปี 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา SME ด้วยระบบบัญชีเดียว ปีงบประมาณ 2564
 
จัดโดย สสว. และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
(พื้นที่ดำเนินการ ทั่วประเทศ แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค พื้นที่กรุงเทพมหานคร รวมภาคกลางและภาคตะวันออก 26 จังหวัด ภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด)
อบรมฟรี - เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 28 เมษายน 2564
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม www.1realacc2021.com
 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ MSME หรือวิสาหกิจชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในระบบบัญชีและภาษีอากร และเห็นความสำคัญของการใช้ระบบบัญชีเดียว
2. เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการออกรายงานทางบัญชีที่ถูกต้องครบถ้วน หรือเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากเทคโนโลยีดังกล่าวมาวิเคราะห์และวางแผนจัดการธุรกิจได้
 
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ประกอบการ MSME ที่เป็นนิติบุคคล เน้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ที่ต้องการได้รับความรู้ด้านบัญชีและภาษีอากร
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต้องเป็นวิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม ตามกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2562 และในจำนวนนี้ต้องเป็นวิสาหกิจรายย่อย ตามประกาศสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่องการกำหนดลักษณะของวิสาหกิจรายย่อย วันที่ 21 มกราคม 2563 อย่างน้อยร้อยละ 50
 
กำหนดการจัดอบรม
ภาคเหนือ
เชียงใหม่ Holiday Inn Chiang Mai 19-21 เม.ย. 64
ลำพูน แกรนด์จามจุรี รีสอร์ท 7-9 เม.ย. 64
เชียงราย โรงแรมเวียงอินทร์ เชียงราย 5-7 พ.ค. 64
อุทัยธานี สวนเกษตรอินทรีย์ รีสอร์ท 26-28 เม.ย. 64
พิษณุโลก โรงแรมโกลเด้น แกรนด์ 19-21 เม.ย. 64
 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
อุดรธานี Paradise Hotel Udon Thani 26-28 เม.ย. 64
มหาสารคาม สยามธารา 19-21 เม.ย. 64
ขอนแก่น Green Hotel and Resort Khonkean 7-9 เม.ย. 64
อุบลราชธานี สุนี แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ 5-7 พ.ค. 64
บึงกาฬ โรงแรม บีเค เพลส 5-7 พ.ค. 64
นครราชสีมา รุ่นที่ 1 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 19-21 เม.ย. 64
นครราชสีมา รุ่นที่ 2 สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร 5-7 พ.ค. 64
 
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ชลบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศรีราชา 23-25 เม.ย. 64
นนทบุรี โรงแรมนนทบุรี พาเลซ 3-5 เม.ย. 64
อยุธยา Thai asia Goldenensea Resort 26-28 เม.ย. 64
ชัยนาท เจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซต์ 26-28 เม.ย. 64
สระแก้ว วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว 7-9 เม.ย. 64
สุพรรณบุรี โรงแรมเลิศธานี 23-25 เม.ย. 64
นครปฐม สวนแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม 19-21 เม.ย. 64
 
ภาคใต้
สงขลา โรงแรมสยามออเรียนทัล 23-25 เม.ย. 64
ตรัง โรงแรมอีโค่อินน์ ตรัง 28-30 เม.ย. 64
ปัตตานี โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี 7-9 เม.ย. 64
 
ติดต่อสอบถามได้ที่
Line : @1realacc2021
Facebook : 1realacc2021
E-mail : 1realacc2021@gmail.com
โทร. 081-614-9482
#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

อยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียน และ workshop ออนไลน์ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์

วันที่ 4-6 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมชากังราว วิเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร

สำหรับผู้ที่อยู่ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก พิจิตร ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร)

รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
"BootCamp 3 วัน เจาะลึกการตลาดออนไลน์ครบทุกด้าน"
***Line OA, Chatbot, Facebook Marketing, Content Marketing, TIKTOK Marketing, Talk Show Teaching***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

วันที่ 5-6 มิถุนายน 2564 ณ โรงแรมชากังราว วิเวอร์วิว จ.กำแพงเพชร

อยากเริ่มเข้าสู่ตลาดออนไลน์หรืออยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียนและ workshop ออนไลน์ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์

สำหรับผู้ที่อยู่ภาคเหนือตอนล่าง (อุทัยธานี กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร)

รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
หลักสูตรขั้นต้น สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์ หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ อบรม 2 วัน
"สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถขายออนไลน์ผ่านFacebook Fanpage ได้จริง"
+++สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์!!!+++

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

จัดกิจกรรมวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2564 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์

อยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียนและ workshop ออนไลน์ ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์

สำหรับผู้ที่อยู่ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก พิจิตร ตาก อุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชรบูรณ์ อุทัยธานี นครสวรรค์ กำแพงเพชร)

รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
"BootCamp 3 วัน เจาะลึกการตลาดออนไลน์ครบทุกด้าน"
***Line OA, Chatbot, Facebook Marketing, Content Marketing, TIKTOK Marketing, Talk Show Teaching***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2564 โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์

อยากเริ่มเข้าสู่ตลาดออนไลน์ หรืออยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียนและ workshop ออนไลน์ ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์

สำหรับผู้ที่อยู่ภาคเหนือตอนล่าง (อุทัยธานี กำแพงเพชร อุตรดิตถ์ ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย พิษณุโลก นครสวรรค์ พิจิตร)

รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
หลักสูตรขั้นต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ อบรม 2 วัน
"สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถขายออนไลน์ผ่านFacebook Fanpage ได้จริง"

+++สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์!!!+++

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ