ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ
ภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยให้ประกอบธุรกิจอย่างมืออาชีพ ปี 2564

จัดโดย สสว. ร่วมกับ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://docs.google.com/.../10nRDOYO_X-gUn.../viewform...

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือ วิสาหกิจชุมชน และ/หรือ ผู้ประกอบการขนาดย่อม ที่เป็นนิติบุคคล และ/หรือ บุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้
ภาคการผลิต
• วิสาหกิจรายย่อย มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี มีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน
• วิสาหกิจขนาดย่อม มีรายได้ไม่เกิน 100 ล้านบาท/ปี มีการจ้างงานไม่เกิน 50 คน
ภาคการบริการ
• วิสาหกิจรายย่อย มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี มีการจ้างงานไม่เกิน 5 คน
• วิสาหกิจขนาดย่อม มีรายได้ไม่เกิน 50 ล้านบาท/ปี มีการจ้างงานไม่เกิน 30 คน

กลุ่มเป้าหมาย
• อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
• เคหะสิ่งทอเฟอร์นิเจอร์
• ของขวัญ/ของที่ระลึก ของใช้ในบ้าน
• อุตสาหกรรมชิ้นส่วนประกอบรถยนต์
• อุตสาหกรรมสิ่งทอทางการแพทย์

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
- ได้รับการสร้างแรงจูงใจและเสริมองค์ความรู้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์
- ได้รับการให้คำปรึกษาแนะนำด้านการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และการจัดทำระบบคุณภาพสถานประกอบการ
- ได้รับใบรับรองผลการวิเคราะห์ทดสอบในห้องปฏิบัติการ หรือได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ หรือมาตรฐานระบบการบริหารจัดการต่าง ๆ
- ขึ้นทะเบียนตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ THAI SME-GP
- ส่งเสริมการตลาดด้วย Platform Textile SQUARE

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
โทรศัพท์ : 02–713 5492-9 ต่อ 407 (กฤษนันท์) หรือ 413 (กรวิกา)
มือถือ : 091–120 4812 (กรวิกา), 084-855 1038 (กฤษนันท์)
E-mail : thti.standard@gmail.com

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

จัดกิจกรรมวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เมษายน รับจำนวนจำกัด เพียง 30 ท่านเท่านั้น! 

สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://www.tu-digitalmarketing.com/register/course/A

หลักสูตรขั้นสูง สำหรับผู้ที่อยู่ภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
อบรมและให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยโค้ชด้าน Digital Marketing รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
o สำหรับผู้ประกอบการออนไลน์ที่อยากเรียนรู้เชิงลึกแบบรอบด้าน พร้อมการคัดเลือกไปเข้าขายยังแพลตฟอร์มต่างประเทศและการศึกษาดูงาน

เกณฑ์เบื้องต้นในการคัดเลือก
• มีร้านค้าออนไลน์แล้ว
• มียอดขายอย่างต่อเนื่อง
โครงการในปีนี้เน้นติดอาวุธการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ด้วยการสอนกลยุทธ์และเทคนิคการทำการตลาดออนไลน์แบบเจาะลึก จับมือทำ วัดผลจริง ส่งการบ้าน มีการติดตามผลรายเดือน และให้คำปรึกษาโดยโค้ชตลอดระยะเวลา 3 เดือน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย

จัดกิจกรรมวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา

กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
https://www.tu-digitalmarketing.com/register/course/B

อยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียนและ workshop ออนไลน์ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์

สำหรับผู้ที่อยู่ภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย

"BootCamp 3 วัน เจาะลึกการตลาดออนไลน์ครบทุกด้าน"
***Line OA, Chatbot, Facebook Marketing, Content Marketing, TIKTOK Marketing, Talk Show Teaching***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892

#SMEone

บทความแนะนำ

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ปี 2564

ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการออนไลน์ด้วย Digital Marketing ปีงบประมาณ 2564
ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพในการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อย ปี 2564
 
จัดกิจกรรมวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนใต้ จ.ยะลา
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
อยากเริ่มเข้าสู่ตลาดออนไลน์ หรืออยาก Up Skill ด้าน Digital Marketing ลงเรียนและ workshop ออนไลน์ฟรีกับ สสว. และ ม.ธรรมศาสตร์
สำหรับผู้ที่อยู่ภาคใต้ชายแดน (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส)
รับจำนวนจำกัด พร้อมสิทธิประโยชน์มากมาย
 
หลักสูตรขั้นต้นสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์หรือผู้ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ อบรม 2 วัน
"สอนตั้งแต่พื้นฐานจนสามารถขายออนไลน์ผ่านFacebook Fanpage ได้จริง"
 
+++สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยมีร้านค้าออนไลน์!!!+++
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-281-9892
#SMEone

บทความแนะนำ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัด โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาคลัสเตอร์ปลากัด โครงการสนับสนุนและพัฒนาคลัสเตอร์ SME ปี 2564
 
เปิดรับสมัครผู้ประกอบการธุรกิจปลากัด ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จำนวน 810 ราย
ตั้งแต่วันนี้–30 เมษายน 2564 (หรือจนกว่าจะเต็ม)
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันและสถานที่ต่อไปนี้
- ส. 3 เมษายน 64 โรงแรมราชมังคลาสงขลาเมอร์เมด จ.สงขลา
ผู้ประสานงานในพื้นที่จัดกิจกรรม K.บังหมัด (085-895-2525)
- อา. 4 เมษายน 64 โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ จ.กระบี่
  ผู้ประสานงานในพื้นที่จัดกิจกรรม K.เปรม (097-273-9479)
- จ. 5 เมษายน 64 โรงแรมประนคร จ.นครศรีธรรมราช
  ผู้ประสานงานในพื้นที่จัดกิจกรรม K.ต้อง (090-175-9917)
- ส. 17 เมษายน 64 โรงแรมเชียงราย เลคฮิลล์ รีสอร์ท จ.เชียงราย
  ผู้ประสานงานในพื้นที่จัดกิจกรรม K.บูม (088-252-9329)
- ส. 17 เมษายน 64 โรงแรมชากังราวริเวอร์วิว จ. กำแพงเพชร
  ผู้ประสานงานในพื้นที่จัดกิจกรรม K.ดิว (091-626-2659)
- อา. 18 เมษายน 64 โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท จ.เชียงใหม่
  ผู้ประสานงานในพื้นที่จัดกิจกรรม K.โจ๊ก (062-463-2653)
- อา. 18 เมษายน 64 โรงแรมท็อปแลนด์ จ.พิษณุโลก
  ผู้ประสานงานในพื้นที่จัดกิจกรรม อ.สนาม (085-050-5358)
- ส. 24 เมษายน 64 สำนักงานชลประทานที่ 6 จ.ขอนแก่น
  ผู้ประสานงานในพื้นที่จัดกิจกรรม K.โก้ง (082-311-9057)
- อา. 25 เมษายน 64 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
  ผู้ประสานงานในพื้นที่จัดกิจกรรม K.เอก (083-612-2324)
- ส. 1 พฤษภาคม 64 อาคารบางซื่อจังชัน (ตึกแดงจตุจักร) กรุงเทพฯ
  ผู้ประสานงานในพื้นที่จัดกิจกรรม อ.มิเกล (085-505-7465)
 
โดย ผู้ประกอบการจะได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยงกันในรูปแบบคลัสเตอร์ ได้รับการส่งเสริมพัฒนางานศักยภาพ ด้านต่าง ๆ รวมถึงได้รับการส่งเสริมด้านการตลาด
 
กดที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Tel : 0855057465 (อ.มิเกล) 0625041765 (k.ป๊อบ)
Email : cluster.kmutnb@gmail.com
Facebook : clusterplakad
Line : @cluster.plakad
#SMEone

บทความแนะนำ